Category Archives: statistik

Finn ett fel

Priserna på bostadsrätter sjunker påstår mäklarstatistik (DN). Men det ligger en hund begraven. Så här ser tabellen ut med prisförändringar per län:

 

Län  Antal objekt  Köpesumma  Kr/kvm  PU3 
Hela riket  18192 st  1745 tkr  26340 kr/kvm  -1%
Stockholms län  7303 st  2516 tkr  39223 kr/kvm  2%
Skåne län  2043 st  1192 tkr  16470 kr/kvm  3%
Uppsala län  1008 st  1748 tkr  26740 kr/kvm  0%
Södermanlands län  418 st  873 tkr  11897 kr/kvm  8%
Västmanlands län  410 st  802 tkr  11372 kr/kvm  3%
Jönköpings län  385 st  971 tkr  13584 kr/kvm  2%
Gävleborgs län  329 st  718 tkr  9935 kr/kvm  9%
Värmlands län  319 st  793 tkr  11581 kr/kvm  -2%
Hallands län  314 st  1408 tkr  18659 kr/kvm  1%
Norrbottens län  296 st  826 tkr  11976 kr/kvm  16%
Västernorrlands län  282 st  586 tkr  8162 kr/kvm  9%
Dalarnas län  269 st  643 tkr  9348 kr/kvm  -1%
Västerbottens län  238 st  907 tkr  13541 kr/kvm  -1%
Kalmar län  224 st  619 tkr  9137 kr/kvm  -12%
Jämtlands län  197 st  945 tkr  14316 kr/kvm  -5%
Kronobergs län  107 st  994 tkr  13077 kr/kvm  1%
Blekinge län  92 st  665 tkr  9234 kr/kvm  -7%
Gotlands län  84 st  1224 tkr  18495 kr/kvm  -7%

Att prisökningar i Stockholm, Malmö, Södermanland, Västmanland, Jönköping och Gävleborg skulle uppvägas av prisminskningar i Värmland och Dalarna är uppenbarligen omöjligt. Om man viktar varje län med antal försäljningar blir medelvärdet av alla län en prisökning på 2%. Någonstans är det alltså fel, antingen i siffran -1% för riket eller i siffrorna för länen.

Rumänerna lämnar Spanien

Ett nytt efterlängtat inlägg om Spansk befolkningsstatistik (bilder härifrån). 2012 minskade Spaniens befolkning med 114 000 invånare. Detta trots ett födelseöverskott på 48 000. Minskningen berodde uteslutande på att utvandringen (477 000) vida översteg invandringen (314 000).

Vilka är det då som flyttar? Det är inte Spanska medborgare. Endast 60 000 spanska medborgare flyttade ut 2012 visserligen något fler än före krisen men ändå väldigt få. Som en jämförelse flyttade 25 000 svenska medborgare ut från Sverige 2012.

spain migration

Istället är det utländska medborgare bosatta i Spanien som flyttar ut samtidigt som invandringen minskat kraftigt.

migration spain2

Mönstret blir tydligt om man tittar på utländska invånare i Spanien. Antalet rumäner och sydamerikaner har minskat medans antalet tyskar och britter har ökat. När det inte finns några jobb så flyttar arbetskraftsinvandrarna ut igen.

foreign population spain

Regeringsfrågan

Det har kommit ut en ny opinionsundersökning (Sifo) där både C och KD klarar sig kvar i riksdagen. Skulle det bli valresultat blir det snårigt med regeringsfrågan eftersom varken alliansen eller S+MP+V kan regera utan stöd från SD. Det kanske kan bli tal om grosskoalition.

På det sättet skiljer undersökningen sig markant från de tre tidigare opinionsundersökningarna (Ipsos, Novus, Skop). I dessa undersökningar ramlade nämligen antingen C eller KD (eller båda) under fyra procents spärren. Då blir det plötsligt väldigt enkelt med regeringsfrågan eftersom S+MP kan regera endast med stöd från V.

Succéserien eurokrisen över 2013 fortsätter

Groda.eu tror på François Hollande, eurokrisen är över snart. Ett par antydningar om att Groda och Hollande har rätt kom i veckan: Industriproduktionen i eurozonen ökade i april (eurostat). OECDs “composite leading indicator” (ett försök att förutsäga vändingar i konjunkturen 6-9 månader i förväg) ökade också. Såhär skrev OECD “In the Euro Area as a whole, the CLI continues to indicate a gain in growth momentum.” Tittar man på några enskilda länder ser det ut såhär:

En rejäl vänding uppåt för Grekland som startade runt november 2012 alltså. Har OECD rätt borde ekonomin i Grekland vända uppåt någon gång mellan maj och augusti i år. Något försiktigare vändingar uppåt för Spanien, Irland, Eurozonen som helhet och USA. Groda.eu tog även med Ryssland i figuren eftersom dom avviker från mönstret och verkar gå mot recession (om man tror på indexet). Det kanske kan ha samband med att: “Allt fler oliktänkande har valt att lämna Ryssland“.

Vem skall finansiera sparandet?

Den kortsiktiga åtstramningspolitiken i både Sverige och Europa har nyligen kritiserats både i DN: “Då som nu försöker land efter land att spara sig ur problemen, vilket resulterar i en kollektiv kollaps av efterfrågan. Krisen förstärker sig själv” och SvD: “Investera Sverige ur krisen“.

Ofta kritiseras dom som vill ha finansiell stimulans med plattityder som “var skall pengarna komma ifrån?” eller “man kan inte lösa en lånekris med mera lån”. Groda.eu tänkte dra sitt strå till stacken för att bemöta detta.

  1. Världens nettoskuld är noll (vi handlar inte med Mars). Om någon skall låna mindre måste alltså någon annan spara mindre.
  2. Eurozonen (och Sverige) har stora överskott i bytesbalansen. Eurozonens överskott (eller totala sparande om man så vill) var 116 miljarder euro år 2012.
  3. Staterna i eurozonen har underskott (353 miljarder euro år 2012).
  4. Detta innebär att den privata sektorn i eurozonen nettosparade runt 469 miljarder euro år 2012.
  5. Om alla försöker spara samtidigt så kollapsar ekonomin.
  6. Skall arbetslösheten minska måste antingen staterna låna mer eller den privata sektorn låna mindre.
  7. Antingen måste sparande straffas (genom massiva skuldavskrivningar, till exempel genom att skriva ned värdet på folks banksparande eller via inflation) eller så måste staterna låna tills den privata sekorn slutar spara på frivillig väg.

Groda.eu tänkte avsluta med en illustrativ figur från ECB. Den visar sparande och lånande i Spanien över tid. Grönt är staten (som lånar), rött är privata företag (som sparar nu men som lånade vilt 2007), blått är hushåll (som sparar), gult är banker (som sparar). Svarta strecket är nationens totala lånande.

spain balance of payments

Till och med i ett krisland som Spanien är totala lånandet nästan nere på noll. Dom som argumenterar för minskat statligt lånande måste inse att detta kräver minskat privat sparande och helst ha något förslag på hur detta skall åstadkommas.

Uppdatering: Ytterligare en artikel i SvD kritiserar den kortsiktiga och oansvariga åtstramningspolitiken i EU och Sverige. Groda.eu tycker naturligtvis det är positivt.