Category Archives: energi

Kapitalkostnader och driftkostnader

Lisa lånar 100 kronor för att bygga ett vindkraftverk.

Varje år betalar hon 5 kronor i ränta och 1 krona i underhållskostnader.

De första åren kan hon sälja elen för 8 kronor per år.

Lisa är glad, hon tjänar 2 kronor per år.

Plötsligt halveras elpriset. Nu kan Lisa bara sälja elen för 4 kronor per år.

Lisa är ledsen, hon förlorar pengar, i värsta fall går hon i konkurs.

Då får Jasmina köpa vindkraftverket och driva det vidare.

MEN DET FINNS INGET SCENARIO DÄR DET LÖNAR SIG ATT MONTERA NED VINDKRAFTVERKET!

Appropå dagens tankevurpa i SvD

Och risken är att miljösatsningen på vindkraft kommer att leda till att den svenska naturen kommer att vara full av fladdrande stål- och kompositskrot om tio år. För några medel för att garantera en nedmontering av vindkraftverken om lönsamheten kollapsar finns inte

Drygt 1% av världens energi från sol och vind

BP har kommit ut med en ny Statistical Review of World Energy. Där kan man bland annat läsa att världens energi relaterade koldioxidutsläpp fortsätter att öka. Utsläppen minskade visserligen i USA (-217 miljoner ton) och EU (-64 miljoner ton) men det räckte inte för att uppväga ökningar i Kina (+548 miljoner ton), Indien (+122 miljoner ton) och Japan (+92 miljoner ton).

Sammantaget så ökade världens koldioxidutsläpp med 1.9% medans energikonsumtionen ökade med 1.8%. Vi använder alltså mer energi från lite smutsigare energikällor. Ökar då inte de förnybara energikällorna? Jodå, vindkraft stod 2012 för 0.95% av världens energibehov (0.81% 2011) och solkraft för 0.17% (0.11% 2011).

bp stat rev minor

Ökningen av förnybara energikällor har vägts upp av mindre kärnkraft, vilket inte ger någon skillnad i koldioxidutsläpp. Att energiproduktionen är lite smutsigare beror istället på att olja byts ut mot kol. Olja har inte haft så liten andel av världens energiproduktion sedan BP började mäta 1965.

bp stat rev main

För att vända trenden så måste rimligen flera saker hända:

  • De förnybara energikällorna måste fortsätta öka (däremot tror hedgestock.eu inte på jätteanläggningar i sahara, varför skulle det bli billigare?).
  • Kärnkraftens andel måste sluta minska.
  • Kolens andel av de fossila bränslena måste sluta öka, kan rimligen åstadkommas genom avgifter på utsläpp eftersom ingen energikälla är så smutsig som kol.

IEA om koldioxidutsläpp

International Energy Agency (IEA) har skrivit en rapport om koldioxidutsläpp  (Svd). Groda.eu har plockat ut ett par intressanta figurer:

 

renewable energy iea

 

Investeringarna i förnybar energi minskade alltså under 2012, rimligen på grund av den ekonomiska krisen. Det är intressant att se att en så stor del av investeringarna går till solenergi. Trots detta har faktiskt installationerna ökat, detta beroende på att kostnaden för sol och vindkraft minskar snabbt, IEA: “Global investment in renewables, excluding large hydro, is reported to have fallen by 11% in 2012, but this is due mainly to reductions in the cost of solar and wind installations: deployment has grown overall.” Groda.eu tycker också att det är roligt att notera att elproduktionen från vind och sol börjar närma sig 1000 TWh.

 

co2 emissions iea

 

När det gäller koldioxidutsläpp så ökade dom energirelaterade utsläppen med 1.4% 2012. Världen anser alltså fortfarande att växthuseffekten inte är något att oroa sig för. En liten positiv nyhet var att utsläppen faktiskt minskade i EU och USA, ökningen beror helt på Kina och utvecklingsländerna.

Konsekvenser av kollapsad CO2 marknad

Kostnaden för att släppa ut ett ton koldioxid ligger nu på mindre än 4€. Detta leder till att planer på att ersätta kolkraft med gas skrinläggs (Statkraft, EON). Eftersom gas är betydligt miljövänligare än kol är det dåliga nyheter för klimatet. Ett försök att få upp priset har röstats ned i EU-parlamentet.

Som en jämförelse bildas ungefär 2.5 kg koldioxid vid förbränning av 1 liter bensin. 4€ per ton motsvarar då 0.1€ per liter eller en bensinskatt på 90 öre per liter. Rimligen borde man lägga mer fokus på kolkraft och mindre på biltrafik i klimatdebatten.

30 miljarder ton är rätt mycket koldioxid

IEA har kommit ut med en rapport som jämför koldioxidutsläpp med producerad energi (SvD, IDG). Så här har det sett ut dom senaste 40 åren (svart kurva är koldioxidutsläpp i miljarder ton per år, blå kurva är energiproduktion i miljarder ton oljeekvivalenter, grön kurva är svart / blå kurva alltså koldioxid / energi).

iea co2

Ökningen av världens koldioxidutsläpp visar inte ens en tendens att minska. Även om det råder debatt om exakt hur mycket världens temperatur ökar när koldioxidhalten i atmosfären ökar så är det ingen tvivel om att den ökar. Förr eller senare leder detta till problem.

Följdaktligen är det bekymmersamt att mängden koldioxidutsläpp per producerad energi inte minskar. Vad beror nu detta på? Går inte tekniken framåt? Såhär säger IEA:

“Coal use expanded elsewhere, particularly in Europe, where coal’s share of the power generation mix increased at the expense of natural gas.”

Världen använder alltså i allt större utsträckning kol för att producera energi, detta är det allra sämsta alternativet. Vad kan då göras? Åter IEA

“At the highest level, it stresses that the true cost of energy must be reflected in consumer prices, through carbon pricing and the phase-out of fossil-fuel subsidies.

Det måste alltså kosta att släppa ut koldioxid och EUs futtiga 3€ per ton räcker inte. Groda.eu håller naturligtvis med.

För övrigt är det intressant att jämföra kvoten mellan koldioxidutsläpp och energi (2.4) med vad man får med enklast möjliga formler för förbränning:

C + O2 -> CO2: 44 gram koldioxid per 12 gram kol, kvoten bilr alltså 3.67

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O: 44 gram koldioxid per 16 gram metan, kvoten blir alltså 2.75

 

Groda.eu intervjuar Bjørn Lomborg

Bjørn Lomborg har i en artikel påpekat det självklara. Om världen ställs inför svåra problem så är lösningen inte de etablerade sanningarna utan – något annat. Med anledning av detta har Groda.eu intervjuat Bjørn Lomborg.

Lomborg: To green the world’s energy, we should abandon the old-fashioned policy of subsidizing unreliable solar and wind — a policy that has failed for 20 years. Instead, we should focus on inventing new, more efficient green technologies to outperform fossil fuels.

Groda.eu: Vilka teknologier tänker du då på? Jordvärme? Våg / tidvattenkraft? Biobränslen? Det pågår ju försök med alla dessa.

Lomborg: Nej, nej, det där är gamla teknologier, vi måste tänka helt nytt!

Groda.eu: Fusion? Det byggs ju för närvarande en internationell fusionsforkningsrekator.

Lomborg: Nej, nej, nej. Du är fast i gamla banor, vi måste tänka helt nytt.

Groda.eu: Kan du ge något exempel på något forskningsprojekt någonstans som är värt att stödja då?

Lomborg: Tjaa… Jag är ju van att tänka “outside the box”. Till exempel så tittade jag på My Little Pony med mina barn häromdagen. Det visade sig att kraften från ett enda enhörningshorn är tillräckligt för att lysa upp hela himlen. Sådana projekt är visserligen inte politiskt korrekta, men vi måste våga titta utanför samhällets etablerade sanningar om vad som är möjligt och inte.