Monthly Archives: August 2013

.Amazon och .Viking

Under 2014 (det går sakta på internet) kommer det att dyka upp ett stort antal nya toppdomäner (.cruise eller .stockholm istället för .net eller .se).

“Communities” (samhällsgrupper, gemenskaper) kan stoppa ansökningarna om dom anser sig ha rätt till namnet. Exempelvis stoppade länderna i Amazonas företaget Amazon från att registrera just .amazon.

Groda undrar därför vad alla dom som samlas i Gamla Uppsala för att ta på sig hjälmar, slåss med träsvärd, dricka öl och recitera poesi har sysslat med. Kryssningsföretaget Viking River Cruises har nämligen fått sin ansökan för .viking godkänd.

Björn Wahlroos svamlar

Ordförande i Nordea Björn Wahlroos har enligt SvD hållet ett fullkomligt sinnesförvirrat seminarium:

Arbetskraftskostnaderna och diverse andra kostnadsposter i Europa måste bara anpassa sig till världsmarknadsnivån. Om det inte sker kommer vi ha misär och elände och gud vet vad framför oss, varnar Björn Wahlroos.

Detta är fullkomligt nonsens. Lönerna i Europa är för låga alternativt är euron för svag. Om ni inte tror mig kanske ni tror på IMF vars prognos för bytesbalanser 2013 är:

 • EU +219 miljarder dollar
 • Kina +238 miljarder dollar
 • Euroländerna +295 miljarder dollar
 • USA -473 miljarder dollar

Groda.eu kan tänka sig tre möjliga försklaringar:

 • Björn Wahlroos är felciterad
 • Han har en hemlig agenda och ljuger helt hämningslöst
 • Han har förläst sig på Blå Lotus och börjat röka opium

Det enda sättet att lösa en skuldkris är mera lån

Groda.eu har varit lite inaktiv på bloggen på sistone. Jag funderade på något slags ärevarv med anledning av att det blir allt mer uppenbart att hedgestock.eu har rätt i att eurokrisen snart är över. För dom som Google Analytics påstår trots allt hittar hit rekommenderar hedgestock.eu att ni läser dessa två inlägg från folk som vet mer om ekonomi än hedgestock.eu.

Angående skuldkriser (betalvägg men det går att registrera och läsa gratis, men prenumerationen är värd pengarna)

Angående banker

Euroländerna lever under sina tillgångar

The seasonally adjusted 12-month cumulated current account for the period ending in June 2013 recorded a surplus of €196.1 billion (2.1% of euro area GDP), compared with a surplus of €66.1 billion (0.7% of euro area GDP) for the previous 12-month period

Eller på svenska: euroländerna har nu ett överskott på 196 miljarder euro. Överskottet än nu troligen större än Kinas. Huvudsakligen beror det på att euroländerna exporterar mycket mer än dom importerar (SvD skriver också). Exporten ökade framförallt till Storbritannien, Ryssland och Turkiet vilket kanske inte känns jättestabilt.

Med anledning av detta förväntar sig hedgestock.eu fler förvirrade ledare där foliehattarna som av någon anledning får betalt för att skriva i tidningarna skriver att euro länderna måste bli mer konkurrenskraftiga.

Holland nya krislandet

Det verkar som om EU håller på att sakta krypa ur krisen. BNP växte med 0.3% i både eurozonen och EU andra kvartalet. Visserligen fortfarande -0.7% (eurozonen) och -0.2% (EU) jämfört med samma kvartal i fjol men ändå. Tittar man på enskilda länder ser det ut såhär (för helåret q2 2012 till q2 2013):

q2gdp

 • Boom i Baltikum
 • Eurolandet Finland klarar sig sämre än Sverige medans eurolandet Slovakien klarar sig bättre än Tjeckien
 • Grekland och Cypern är fortfarande i en krisklass för sig
 • Holland är det nya krislandet

Drygt 1% av världens energi från sol och vind

BP har kommit ut med en ny Statistical Review of World Energy. Där kan man bland annat läsa att världens energi relaterade koldioxidutsläpp fortsätter att öka. Utsläppen minskade visserligen i USA (-217 miljoner ton) och EU (-64 miljoner ton) men det räckte inte för att uppväga ökningar i Kina (+548 miljoner ton), Indien (+122 miljoner ton) och Japan (+92 miljoner ton).

Sammantaget så ökade världens koldioxidutsläpp med 1.9% medans energikonsumtionen ökade med 1.8%. Vi använder alltså mer energi från lite smutsigare energikällor. Ökar då inte de förnybara energikällorna? Jodå, vindkraft stod 2012 för 0.95% av världens energibehov (0.81% 2011) och solkraft för 0.17% (0.11% 2011).

bp stat rev minor

Ökningen av förnybara energikällor har vägts upp av mindre kärnkraft, vilket inte ger någon skillnad i koldioxidutsläpp. Att energiproduktionen är lite smutsigare beror istället på att olja byts ut mot kol. Olja har inte haft så liten andel av världens energiproduktion sedan BP började mäta 1965.

bp stat rev main

För att vända trenden så måste rimligen flera saker hända:

 • De förnybara energikällorna måste fortsätta öka (däremot tror hedgestock.eu inte på jätteanläggningar i sahara, varför skulle det bli billigare?).
 • Kärnkraftens andel måste sluta minska.
 • Kolens andel av de fossila bränslena måste sluta öka, kan rimligen åstadkommas genom avgifter på utsläpp eftersom ingen energikälla är så smutsig som kol.