Monthly Archives: July 2013

Uppåt i PIGS, nedåt i BRICS

OECD har kommit ut med nya “Composite Leading Indicators“, försök att förutsäga svängningar i konjunkturen 6-9 månader framåt. Så här ser det ut för några av krisländerna i Europa (Portugal, Italy, Greece, Spain):

oecd pigs

Ekonomin ser ut att vända uppåt överallt i sommar alltså. Om man jämför med Sverige och BRICs (Brasil, Russia, India, China) som så många (t.e.x. SvD) anser vara ekonomiska framgångsmodeller så ser det istället ut såhär:

oecd bric

Konjunkturen ser ut att vända nedåt i samtliga dessa länder (möjligen undantaget Indien).

Finn ett fel

Priserna på bostadsrätter sjunker påstår mäklarstatistik (DN). Men det ligger en hund begraven. Så här ser tabellen ut med prisförändringar per län:

 

Län  Antal objekt  Köpesumma  Kr/kvm  PU3 
Hela riket  18192 st  1745 tkr  26340 kr/kvm  -1%
Stockholms län  7303 st  2516 tkr  39223 kr/kvm  2%
Skåne län  2043 st  1192 tkr  16470 kr/kvm  3%
Uppsala län  1008 st  1748 tkr  26740 kr/kvm  0%
Södermanlands län  418 st  873 tkr  11897 kr/kvm  8%
Västmanlands län  410 st  802 tkr  11372 kr/kvm  3%
Jönköpings län  385 st  971 tkr  13584 kr/kvm  2%
Gävleborgs län  329 st  718 tkr  9935 kr/kvm  9%
Värmlands län  319 st  793 tkr  11581 kr/kvm  -2%
Hallands län  314 st  1408 tkr  18659 kr/kvm  1%
Norrbottens län  296 st  826 tkr  11976 kr/kvm  16%
Västernorrlands län  282 st  586 tkr  8162 kr/kvm  9%
Dalarnas län  269 st  643 tkr  9348 kr/kvm  -1%
Västerbottens län  238 st  907 tkr  13541 kr/kvm  -1%
Kalmar län  224 st  619 tkr  9137 kr/kvm  -12%
Jämtlands län  197 st  945 tkr  14316 kr/kvm  -5%
Kronobergs län  107 st  994 tkr  13077 kr/kvm  1%
Blekinge län  92 st  665 tkr  9234 kr/kvm  -7%
Gotlands län  84 st  1224 tkr  18495 kr/kvm  -7%

Att prisökningar i Stockholm, Malmö, Södermanland, Västmanland, Jönköping och Gävleborg skulle uppvägas av prisminskningar i Värmland och Dalarna är uppenbarligen omöjligt. Om man viktar varje län med antal försäljningar blir medelvärdet av alla län en prisökning på 2%. Någonstans är det alltså fel, antingen i siffran -1% för riket eller i siffrorna för länen.

Bra om förskolan men två problem

Göran Hägglund vill öka resurserna till förskolan genom att slopa maxtaxan. Groda.eu tycker det är ett bra förslag men irriterar sig på två saker:

  • Detaljstyrandet som är alliansens kännetecken. Det specificeras vad pengarna skall gå till (minskade barngrupper) istället för att bara öka mängden pengar förskolorna får per barn.
  • Det demokratiska problemet med att rikspolitiker blandar sig i en kommunal angelägenhet. Antar att det är oundvikligt eftersom rikspolitiker annars inte skulle kunna prata om vård skola eller omsorg, men det är ändå irriterande. Vem har egentligen ansvaret för förskolan?