Monthly Archives: June 2013

Rumänerna lämnar Spanien

Ett nytt efterlängtat inlägg om Spansk befolkningsstatistik (bilder härifrån). 2012 minskade Spaniens befolkning med 114 000 invånare. Detta trots ett födelseöverskott på 48 000. Minskningen berodde uteslutande på att utvandringen (477 000) vida översteg invandringen (314 000).

Vilka är det då som flyttar? Det är inte Spanska medborgare. Endast 60 000 spanska medborgare flyttade ut 2012 visserligen något fler än före krisen men ändå väldigt få. Som en jämförelse flyttade 25 000 svenska medborgare ut från Sverige 2012.

spain migration

Istället är det utländska medborgare bosatta i Spanien som flyttar ut samtidigt som invandringen minskat kraftigt.

migration spain2

Mönstret blir tydligt om man tittar på utländska invånare i Spanien. Antalet rumäner och sydamerikaner har minskat medans antalet tyskar och britter har ökat. När det inte finns några jobb så flyttar arbetskraftsinvandrarna ut igen.

foreign population spain

Var har det blivit dyrare att låna pengar?

Priserna på statsobligationer har rasat i takt med aktiekurserna. Detta innebär att det blir dyrare för stater att låna pengar. Groda.eu har gjort en liten figur där länderna är rangordnade efter hur mycket räntan på statsobligationer har ökat sedan 8 juni (siffror härifrån):

10yrbondyield24june2013

Det har alltså blivit dyrare för alla länder (utom möjligen Japan) att låna pengar. Särskilt mycket dyrare har det blivit för Australien och Nya Zeeland. Kommer det en ny krash kommer den måhända i Australien? Groda.eu har tidigare kommenterat risker med Australien (även om riskerna med Turkiet borde vara större).

Förvirrad artikel av Stefan Fölster

Stefan Fölster har skrivit en förvirrad artikel i SvD. Bland annat skriver han:

Ekonomer som Paul Krugman är kända för att vilja öka offentliga utgifter oavsett konjunkturläge. Deras kritik mot sparpolitiken underblåser därför farhågor att mer slösa nu också blir mer slösa i morgon.

Detta är en ren lögn. Alla som följt vad Krugman skriver vet att han endast förespråkar stimulanspolitik under vissa väldigt specifika förhållanden. Groda.eu hittade enkelt detta (det görs lite svårare av NYT betalvägg):

The basic idea behind Keynesian support for stimulus/opposition to austerity under current conditions is that when private demand is weak and monetary policy is up against the zero lower bound, there is no offset to changes in government spending.

En annan besynnerlig paragraf är denna:

Många ekonomer driver tesen att en bankunion med solidarisk insättningsgaranti är räddningen för Europas finanssystem. Sparare i Cyperns banker borde till exempel ha hållits skadeslösa av de rikare euroländerna. Kontrollfråga: Blir finanssystemet mer stabilt av att ryska sparare och Cyperns regering får ta vilka risker som helst i förvissning om att någon annan står för förlusterna?

Även detta är nonsens. Den bankunion som föreslagits innebär endast att sparare skall hållas skadelösa upp till 100 000 €. Så här säger till exempel ECB:

“In order to enhance legal certainty and predictability, a clear pecking order has to be established regarding the financing of resolution measures. Losses and resolution costs should first and foremost be borne by the shareholders and subsequently by the creditors of the failing institution. Only at that point should the private sector be called in to finance resolution via the resolution fund. Then and only as a last resort in case the accumulated funds in the resolution fund are insufficient, should there be a temporary public backstop providing credit to the resolution fund.”

IEA om koldioxidutsläpp

International Energy Agency (IEA) har skrivit en rapport om koldioxidutsläpp  (Svd). Groda.eu har plockat ut ett par intressanta figurer:

 

renewable energy iea

 

Investeringarna i förnybar energi minskade alltså under 2012, rimligen på grund av den ekonomiska krisen. Det är intressant att se att en så stor del av investeringarna går till solenergi. Trots detta har faktiskt installationerna ökat, detta beroende på att kostnaden för sol och vindkraft minskar snabbt, IEA: “Global investment in renewables, excluding large hydro, is reported to have fallen by 11% in 2012, but this is due mainly to reductions in the cost of solar and wind installations: deployment has grown overall.” Groda.eu tycker också att det är roligt att notera att elproduktionen från vind och sol börjar närma sig 1000 TWh.

 

co2 emissions iea

 

När det gäller koldioxidutsläpp så ökade dom energirelaterade utsläppen med 1.4% 2012. Världen anser alltså fortfarande att växthuseffekten inte är något att oroa sig för. En liten positiv nyhet var att utsläppen faktiskt minskade i EU och USA, ökningen beror helt på Kina och utvecklingsländerna.