Monthly Archives: March 2013

ECB press release of the year

The Governing Council of the European Central Bank decided to maintain the current level of Emergency Liquidity Assistance (ELA) until Monday, 25 March 2013.

Thereafter, Emergency Liquidity Assistance (ELA) could only be considered if an EU/IMF programme is in place that would ensure the solvency of the concerned banks.

Två alternativ för Cypern alltså:

  1. Kom överens med EU / IMF
  2. Argentina. Alla euros på banken blir Cypriotiska pund.

SvD tror på alternativ 1. Det gör hedgestock.eu också.

Dom fattiga blir rikare

Dom riktigt fattiga i världen blir allt färre. För att se vilka länder som bidragit till denna positiva utveckling har hedgestock.eu gjort en spridningsgraf med BNP per capita (köpkraftsjusterad, i dollar år 2012) på x-axeln och ökning i levnadsstandard i procent från 2002 till 2012 på y-axeln. För att det inte skall bli för plottrigt är bara de 15 folkrikaste länderna i världen med.

gdp per cap ppp top 15 pop

  • Ökningen i levnadsstandard sker snabbare i fattiga länder än i rika. Klyftorna (mellan länder) i världen minskar.
  • Ökningen i levnadsstandard har varit särskilt snabb i Etiopien, Indien, Ryssland, Vietnam och framförallt Kina.
  • Levnadsstandarden öker däremot väldigt sakta i Pakistan, Egypten, Mexico och Filippinerna.
  • Bland alla länder med mer än en miljon invånare har levnadsstandarden endast minskat i tio stycken de senaste tio åren: Haiti, CAR, Guinea, Grekland, Portugal, Italien, Elfenbenskusten, Jemen, Eritrea och Zimbabwe. Krig, eurokris, naturkatastrofer och vanstyre.
  • Groda.eu tycker också att det är intressant att jämföra likartade länder med olika utveckling. För tio år sedan var Pakistan rikare än Indien, nu är Indien rikare än Pakistan. Andra ställen med liknande skiften är: Slovakien är numera rikare än Ungern. Etiopien är numera rikare än Eritrea. Uruguay är numera rikare än Venezuela. Argentina är numera rikare än Mexico.

Risker med att låna ut pengar

Folk som lånat ut pengar till banker på Cypern (eller banksparare som dom också kallas) kommer att förlora en del av sina pengar eftersom bankerna är mer eller mindre bankrutta. Groda.eu tycket egentligen inte det är så märkligt, lånar man ut pengar finns det alltid en risk att man inte får tillbaka pengarna. Om det hela begränsas till konton med mer än 100 000 euro tycker hedgestock.eu att det är ett positivt beslut, skattebetalarna kan inte alltid förväntas gå in och rädda spararna.

Finns det då fler länder där spararna borde vara oroliga? Groda.eu tror att det bäste sättet att hitta riskländer är att titta på bytesbalansen. Länder med stora underskott i bytesbalansen 2011 och 2012 var dom här (data från IMF).

curr acc imf 2011 2012

Cypern, Grekland, Portugal och Island har redan haft (med denna metod förutsägbara) kriser. Möjliga nya kriskandidater är Turkiet, Serbien Polen och Nya Zeeland.

Fortfarande billigt att låna pengar

Groda.eu skrev för ett halvår sedan ett inlägg om de extremt låga räntor som många stater i EU betalar på sin lån: Varför är det så billigt att låna pengar? För att se hur det ser ut nu, sex månader senare har hedgestock.eu gjort om samma figur, räntan på tio åriga statsobligationer för ett antal EU länder (data från ECB).

10 yr bond yields feb 2013

  • Många stater kan fortfarande låna pengar till extremt låga räntor. Det går antingen att se som en följd av att alla försöker spara samtidigt eller att pensionsförvaltarna tror på väldigt låg inflation de närmaste tio åren.
  • Skillnaden i lånekostnader har minskat. Det har blivit billigare för krisländerna att låna och därmed har det blivit dyrare för de länder som betraktas som säkra att låna. Det tyder på att eurokrisen har bedarrat något. Återstår att se om det håller i sig efter helgens Cyperndrama där banksparare fått vara med och ta en smäll.

Nytt rekord för euroländernas sparande

Euroländernas sparande (glidande 4 kvartals medelvärde av bytesbalansen) når åter nya rekordnivåer. 110 miljarder euro eller 1.2% av BNP sparade eurozonen under 2012. Detta leder rimligen till ökad arbetslöshet (en bra jämförelse är USA – där sjunker arbetslösheten eftersom dom inte delar den europeiska besattheten av att spara). Det finns bara två sätt att sätta stopp för vansinnet. Antingen måste staterna ta på sig spenderbyxornna eller så måste inflationen pressas upp för att på så sätt straffa det överdrivna privata sparandet.

bytesbalans q4 euro

ECBs prognos via kvartalssiffor

ECB har beslutat att lämna räntan oförändrad (SvD och SR skriver). Att dom inte sänker räntan är en smula märkligt eftersom dom skrivit ned både förväntad tillväxt och förväntad inflation för 2013. Den senaste prognosen är att BNP för euroområdet kommer att sjunka med 0.5% 2013.

Hur har dom då kommit fram till den siffran? Groda.eu har konstruerat ett exempel med hjälp av: Publicerade kvartals tillväxtsiffror (Q2-Q4 2012). Prognosen för Q1 2013 från Markit. Gissningar för Q2-Q4 2013 som skall stämma med slutsumman (-0.5) och med ECB prognos att “Later in 2013 economic activity should gradually recover“.

2012 Q2: -0.2
2012 Q3: -0.1
2012 Q4: -0.6
2013 Q1: -0.2
2013 Q2: 0.1
2013 Q3: 0.2
2013 Q4: 0.3

(-0.2-2x(0.1)-3x(0.6)-4x(0.2)+3x(0.1)+2x(0.2)+3x(0.1)) / 4 = -0.5