Vilka OECD länder har drabbats hårdast av krisen?

Groda.eu har roat sig med att undersöka vilka OECD länder som klarat den ekonomiska krisen sämst (och bäst). Använder man årlig BNP tillväxt 2008 – 2013 (prognos för 2013) så ser det ut såhär:

krisen i oecd

  • Det finns ett uppenbart mönster. De sex länder som har klarat sig sämst är alla euro länder. Something is rotten with the state of the euro som det brukar heta.
  • Därefter följer: Ungern (lånat i schweizerfranc, valt galna politiker). Danmark (valuta knuten till euron). Island (okontrollerad gigantisk banksektor). Storbritannien (gigantisk banksektor, åstramningspolitik).
  • Det finns däremot inget uppenbart mönster bland de länder som klarat sig bra: Chile, Israel, Turkiet, Polen, Korea. Intressant är att Slovakien klarat sig bra trots euro medlemskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *