Gunnar Jonsson kan sova lugnt

Gunnar Jonsson oroar sig i DN för att regleringen av banksektorn kan gå för långt:

Finanssektorn ska självklart regleras. Den globala krisen har visat vikten av större krockkuddar, som ökade kapitaltäckningskrav i bankerna. Men det finns också en risk för att pendeln svänger för långt

Groda.eu kan lugna honom på den punkten. De nya reglerna för bankerna (Basel III) innebär att bankerna behöver ha en kapitaltäckning på 3%. Om dom har tillgångar på 100 kronor behöver dom alltså ha en buffer i form av aktiekapital eller sparade vinster på 3 kronor. De återstående 97 kronorna kan finansieras med lån. Även med dessa nya tuffa regler räcker det om tillgångarnas värde sjunker med 4% innan någon annan (exempelvis bankspararna eller skattebetalarna) måste ta förluster. Som en jämförelse innebär bolånetaket att den som köper en bostad måste gå in med 15% eget kapital. De nya reglerna anses dock vara så tuffa att dom inte börjar gälla förrens omkring 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *