Monthly Archives: February 2013

Nordkoreas dödsruna i dagens FT?

Det är inte ofta hedgestock.eu läser något och tänker: Det här luktar revolution. Men i dagens FT fanns en artikel från någon slags företrädare för det kinesiska kommunist partiet (Deng Yuwen: deputy editor of Study Times, the journal of the Central Party School of the Communist Party of China). Så här skriver hen: “China should abandon North Korea The best way is to take the initiative to facilitate unification with South Korea

Groda.eu steget före Paul Krugman

I september förra året påpekade Groda.eu att för länder som lånar i egen valuta så verkar det bli billigare att låna ju högre statsskuld dom har. Groda.eu hade även pedagogiska figurer med statsskuld på x-axeln och ränta på staternas lån på y-axeln. Nu har Paul Krugman påpekat samma sak med nästan exakt samma figur (fast istället för två figurer för euroländer och icke euroländer har han röda och blåa prickar). Nu har inte Groda.eu storhetsvansinne och tror att Paul Krugman kopierat Groda.eu’s figur. Snarare är det en ganska uppenbar observation som demonstrerar något viktigt: det finns inget som helst marknadstryck för stater med egen valuta att spara pengar.

Massinvandring från Norge

Groda.eu har rotat lite mer i SCBs befolkningsstatistik från 2012. En ganska intressant del är antalet in och utvandrare fördelat på in och utvandringsland. Alltså hur många som flyttar från till exempel Syrien till Sverige och från Sverige till Syrien. För det 20 största ut och invandringsländerna ser det ut såhär:

migration per ut invandringsland

  • Syrien och Afganistan sticker ut. Här finns det bara blåa staplar. Det är med andra ord många som flyttar från dessa länder till Sverige men ingen som flyttar dit. Det kan möjligen bero på att det är krig där. Intressant är att det faktiskt är ganska många som flyttar till Irak.
  • Det är fler som flyttar från Storbritannien och USA till Sverige än från Sverige till dessa länder, trots att dessa länder är klassiska invandringsländer.
  • Det är fortfarande fler som flyttar från Kina till Sverige än från Sverige till Kina, men skillnaden börjar bli ganska liten.
  • Endast till Norge och Danmark (bland topp 20) är utvandringen större än invandringen. Norge är det land varifrån flest flyttar till Sverige. Undrar om någon berättat det för Jimmie? Det blir ett väldigt långt stängsel.

Har Paulina Neuding fel?

Enligt OECD är den sociala rörligheten mellan generationer betydligt större i dom nordiska länderna än i USA och Storbritannien:

Existing estimates of the extent to which sons’ earnings levels correlate with those of their fathers (i.e.the “intergenerational earnings elasticity”) find persistence to be particularly pronounced in the United Kingdom, Italy, the United States and France. In these countries, at least 40% of the economic advantage that high-earnings fathers have over low-earnings fathers is transmitted to their sons (Figure 5.1). By contrast, persistence is comparatively low in the Nordic countries, Australia and Canada, with less than 20% of the wage advantage being passed on from fathers to their sons.

Hur stämmer detta med vad Paulina Neuding skriver att

Detta går tvärtemot anglosaxiska länder, där de rikaste i regel är self-made – det vill säga huvudsakligen har tjänat ihop sina egna tillgångar.

Groda.eu kan tänka sig två förklaringar:

  1. Hon hittar helt enkelt på. Stöd för detta är att hon citerar en studie när hon pratar om social rörlighet i Sverige medans det är oklart om meningen om anglosaxiska länder kommer från studien eller från hennes fantasi.
  2. Olika studier mäter olika saker. Det är mycket möjligt att en studie över de allra rikaste ger annat resultat än en studie över hela befolkningen.

Annars håller hedgestock.eu med om mycket i artikeln, det borde vara lättare att bli rik på arbete och svårare att bli rik på arv. Den logiska slutsatsen är att arvsskatten och förmögenhetsskatten borde återinföras och skatten på arbete sänkas.

För vilka länder har EC sänkt prognosen?

Europeiska kommissionen har kommit ut med en ny prognos över den ekonomiska utveckligen i EU (seg återhämtning i EU). Överlag visar det sig att progonserna från i höstas var för optimistiska. Groda.eu har gjort en sammaställning över var tillväxtprognoserna skrivits ned mest:

Prognosen i stort sett oförändrad: Lettland, Estland, Litauen, Bulgarien, Spanien, Malta, Irland, Storbritannien.

Utvecklingen något sämre än vad EC trodde i höstas: Luxemburg, Grekland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Slovenien, Ungern.

Utveckligen rejält mycket sämre än vad EC trodde i höstas: Belgien, Danmark, Finland, Italien, Sverige, Polen, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Holland, Portugal.

Katastrof: Cypern.

Groda.eu tycker det är intressant att se att det inte främst är krisländerna (nåja, förutom Italien och Portugal) vars ekonomier utvecklas sämre än väntat. Snarare verkar det som om krisen sprider sig mer än man trodde i höstas.