Ingves – The Master of Deflation

Inflationstakten var -0,1 procent i november … Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i november.

Riksbanken har som uppgift att hålla inflationen på 2 procent. Visserligen så är det ju rimligare att använda KPIF (så man inte tar med ränteförändringar när man sätter räntan) men även med detta sätt att mäta så har riksbanken nu legat under målet 23 månader i rad och trenden pekar åt fel håll. Kanske dags att byta ledning efter två år av misslyckanden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *