Tyskland, Holland och Sverige är problemländerna

Peter Wolodarski har skrivit en artikel om den vansinniga i eurozonens åstramningspolitik:

Omvärlden ställer krav på besparingar för att uppnå vissa mål. Regeringarna ser sig nödgade att följa direktiven men målen missas, eftersom ekonomin utvecklas sämre än väntat. Då kommer krav på ännu större åtstramningar, men målen missas återigen därför att BNP faller.

Artikeln handlar mest om åstramningar i krisländerna, länder med underskott. Groda.eu tycker att det borde fokuseras mer på överskottsländerna. Sverige tog sig ur 90-tals krisen med draghjälp från omvärlden. Skall krisländerna i eurozonen göra samma sak så måste överskottsländerna spara mindre. Har detta då skett? Groda.eu har gjort en liten figur (data från IMF WEO Oct 2012) över bytesbalans som procent av BNP för världens tio största eknomier samt några EU länder till år 2008 och 2012:

Bytesbalansen anger sparande / lånande totalt för länderna, alltså privat plus offentlig sektor. Att underskotten för den offentliga sektorn, som det oftast pratas om, är större beror på sparande i den privata sektorn.

  • Kina, Japan, Österrike och Finland har alla tagit ansvar och minskat sina överskott.
  • Även Spanien, Grekland, Portugal och Italien har tagit ansvar och minskat sina underskott. Irland har till och med vänt till överskott.
  • Tyskland, Holland och Sverige däremot har fortsatt med sin oansvariga ekonomiska politik och sina ohållbara överskott. Dessa länder förväntar sig att resten av världen skall fortsätta låna för att driva ned deras arbetslöshet i all oändlighet. Groda.eu tycker att det vore på tiden att resten av världen slutade dalta med dessa länder som inte visar någon vilja att ta itu med sina problem.

One thought on “Tyskland, Holland och Sverige är problemländerna

  1. Pingback: Wolodarski hoppas på förnuftet | Nemokrati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *