Monthly Archives: October 2012

IMF om peak oil

Groda.eu har läst en intressant artikel från IMF om peak oil. Artikeln försöker förena två olika synsätt: Geologsynsättet – att världens oljetillgångar är begränsade, samt teknologisynsättet – att högre priser kommer all leda till nya teknologier för att utvinna olja.

Dom har modellerat tillgång och efterfrågan på olja med två formler med ganska rimliga antaganden: Tillgången på olja är en funktion av priset samt hur mycket som utvunnits (ju mer som utvunnits desto svårare blir det att få upp mer). Efterfrågan på olja är en funktion av priset samt världens BNP. Dessutom antar dom att en stor del av priseffekten verkar med några års fördröjning, det tar ju några år att bygga om kraftverk / bygga nya oljeplattformar.

När dom sedan justerar parametrarna för att få formeln att stämma med historiska data så kommer dom fram till att priset har en ganska svag påverkan på tillgång och efterfrågan, detta leder till:

The combination of low price elasticities of supply and demand implies that any reduction in available supply, or even inadequate growth of supply relative to past trends, must lead to either much higher oil prices or an economic contraction, or a combination of the two.

Alltså att en stor del av justeringen för att få tillgången att räcka till efterfrågan helt enkelt sker via lägre BNP. Intressant i sammanhanget är att oljepriset senast toppade i juli 2008, alltså mer eller mindre när den nuvarande ekonomiska krisen startade.

Lotteriet om nya toppdomäner (bokstavligen)

Some hedgestock.eu tidigare har berättat så kommer det snart att släppas nya toppdomäner  (.cricket, .berlin eller .cruise istället för .se eller .com). Det har kommit in ansökningar om 1409 olika toppdomäner. Det kommer att släppas 20 toppdomäner i veckan och det är en stor fördel att komma först (om .cruises redan är etablerat kommer ingen att använda .cruise). Hur kommer då organisationen som styr internet att bära sig åt för att bestämma turordningen? Jo deltagarna får åka till Los Angeles och köpa papperslotter:

“ICANN will use a Prioritization Draw method to assign a priority number to each application – dubbed the Draw Number. The Draw is scheduled to occur on a day during the period December 4-15. A Draw will be done through the sale of numbered paper tickets. The tickets will be drawn and Draw Numbers will be assigned.”

Vilka EU länder är bankrutt?

Eurostat har publicerat uppdaterade siffror för budgetunderskott och statsskuld som procent av BNP. Groda.eu har gjort en liten figur med statsskuld som procent av BNP på y-axeln och budgetunderskott som procent av BNP på x-axeln (DI har gjort en tabell). Rimligen så borde länder i figurens övre vänsterkant vara dom länder som kommer att ställa in betalningarna (högt upp i figuren = stor statsskuld, långt till vänster = stort budgetunderskott). Stämmer slutsatserna från denna förenklade analys stämmer med vad marknaden tror?

  • Enligt figuren kan Grekland och Irland omöjligen betala sina skulder. När det gäller Grekland är väl detta tämligen accepterat, det blir en vända till med skuldavskrivningar. Men Irland då? En stor del av Irlands skulder kommer från räddandet av privata banker. Det finns två skäl till att detta kan göra skulderna mindre allvarliga: Staten har ju inte bara tagit över bankernas skulder utan även deras tillgångar, det kan ju tänkas att dessa tillgångar trots allt är värda något. Dessutom så kanske den föreslagna bankunionen kan ta över en del av skulderna från bankräddningarna.
  • Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien befinner sig i något slags mellanläge, dom kanske kan betala sina skulder. Att Storbritannien inte har figurerat i skuldkrisen beror på att dom inte kan gå bankrutt, dom kan ju trycka nya pund att betala fodringsägarna med.
  • Ungern är lite av ett mysterium, ingen vill låna ut pengar till dom trots deras budgetöverskott, hedgestock.eu har ingen bra förklaring på detta.

Massflytt från Spanien?

Det har dykt upp ganska många besökare till hedgestock.eu som letar efter spansk invandrings / utvandrings statistik. Kanske beroende på att det skrivs en del om detta (Massflytt från krisens Spanien). Groda.eu tänkte därför uppdatera sin tidigare post i ämnet (Töms verkligen Spanien på folk?). Nu finns det siffror för årets nio första månader från den spanska statistikbyrån över utvandring och invandring av spanska och utländska medborgare. Om man jämför med de nio första månaderna tidigare år så ser det ut såhär:

Utvandringen av spanska medborgare har visserligen ökat men från extremt låga nivåer. Spanjorer flyttar fortfarande inte gärna. Däremot har invandringen till Spanien minskat ganska kraftigt och utvandringen av utländska medborgare ökat. Massflytten består alltså av folk som flyttat till Spanien nyligen och som nu antingen flyttar tillbaks eller någonstans där det finns mer jobb.

Hurra för Botkyrka!

Botkyrka kommun har infört rätt för alla barn att gå 35 timmar på förskolan även om dom fått syskon. Groda.eu tycker det är en utmärkt reform. Groda.eu bor i en kommun där barn med syskon endast får gå 20 timmar. Att försöka förklara för treåringen varför vi måste tvinga hem henne varje dag när alla kompisar får vara kvar på förskolan är inte lätt. Människor är flockdjur. Det rör sig dessutom fortfarande om en liten del av barnets vakna tid. En treåring är vaken 13 * 365 = 4745 timmar per år. Att barnen går på förskola 7 timmar per dag 190 dagar om året (7 * 190 = 1330) eller 28% av dessa timmar är naturligtvis bara positivt.