Monthly Archives: July 2012

Kärnkraft för dyrt säger GE

Med tanke på att många i den svenska vindkraftsdebatten påstår att vindkraft är dyrt  är det ganska intressant att chefen för GE säger:

Nuclear power is so expensive compared with other forms of energy that it has become “really hard” to justify, according to the chief executive of General Electric, one of the world’s largest suppliers of atomic equipment. “It’s really a gas and wind world today,” said Jeff Immelt

Chefen för att av världens största energiföretag säger alltså att kärnkraft är dyrt och inte kan konkurrera med vindkraft.

Groda.eu gör egna tillväxtprognoser

I serien, hedgestock.eu försöker lära sig ekonomisk statistik, har vi nu kommit till beräkning av årliga tillväxttal med hjälp av kvartalssiffror. Tillväxten (T) ett visst år (y) borde vara summan av tillväxten för de fyra kvartalen jämfört med samma kvartal året innan delat med fyra (hedgestock.eu betecknar föregående år med *, år med y och kvartal med qx).

T(y/y*) = [T(q1 /q1*)+T(q2/q2*)+T(q3/q3*)+T(q4/q4*)] / 4

Tillväxten för ett visst kvartal jämfört med samma kvartal föregående år borde i sin tur vara summan av de kvartalsvisa tillväxtsiffrorna för de fyra föregående kvartalen.

T(q4/q4*) = T(q4/q3)+T(q3/q2)+T(q2/q1)+T(q1/q4*)

Lägger man ihop de två formlerna så får man en formel för att beräkna årlig tillväxt med hjälp av kvartalssiffor:

T(y/y*) = [T(q2*/q1*)+2*T(q3*/q2*)+3*T(q4*/q3*)+4*T(q1/q4*)+3*T(q2/q1)+2*T(q3/q2)+T(q4/q1)] / 4

Ett litet räkneexempel: Tillväxten i Spanien de senaste fyra kvartalen har varit: q2*=0.2, q3*=0,q4*=-0.3,q1=-0.3,q2=-0.4 (ine, SvD). För att få tillväxten 2012 får vi sedan göra lite antaganden om q3 och q4:

Nolltillväxt (q3=q4=0) ger T(2012/2011)=-0.8

Fortsatt recession (q3=q4=-0.4) ger T(2012/2011)=-1.1

Fördjupad recession (q3=q4=-0.8) ger T(2012/2011)=-1.4

Det besynnerliga är att även det mest pessimistiska scenariot med fördjupad recession ger högre tillväxt 2012 för Spanien än både IMF (-1.5) och Eurostat (-1.8) har gissat.

Samma beräkning för Sverige (med nya q2 siffror, scb eller DN):

Nolltillväxt (q3=q4=0) ger T(2012/2011)=1.9

Recession (q3=q4=-0.4) ger T(2012/2011)=1.6

Långsam återhämtning (q3=q4=0.4) ger T(2012/2011)=2.2

Samtliga scenarier hamnar långt över prognoserna från Eurostat (0.3) eller IMF (0.9). Har hedgestock.eu tänkt fel eller är dom för pessimistiska om ekonomin på IMF och Eurostat? Visserligen har hedgestock.eu lite nyare siffror men i alla fall för Spanien var det väl knappast någon positiv överraskning. Om hedgestock.eu har rätt så kommer både IMF och Eurostat att revidera upp sina tillväxtprognoser, i alla fall för Spanien och Sverige.

Uppdatering: Eftersom titeln var hedgestock.eu gör tillväxtprognoser så tänkte jag lägga till det, hedgestock.eu’s prognos för Spanien 2012 blir -0.9 och för Sverige 1.8.

Groda.eu kommenterar tre av myterna

Peter Wolodarski har skrivit ännu en klok artikel i DN: Sex myter bidrar till eurons farliga läge. Groda.eu har gjort det till en vana att kommentera Wolodarskis artiklar och denna gång är det extra enkelt eftersom hedgestock.eu redan har kommenterat tre av myterna, nämligen:

Eurokrisen beror på budgetslarv

Peter Wolodarski skriver “Spanien, som är det största krislandet, hade i genomsnitt ett överskott på 0,5 procent av BNP 2001–2007, enligt OECD. Samtidigt hade Tyskland ett underskott på 2,7 procent.”

Groda.eu skrev “Länder där staterna sparat i ladorna: Danmark (4.3%), Finland (3.7%), Sverige (2.2%), Estland (2.0%), Irland (1.5%), Bulgarien (1.5%) och Spanien (1.4%).

Länder där staterna slösade innan krisen: Ungern (-7.2%), Grekland (-6.2%), Portugal (-4.6%), Polen (-3.8%), Italien (-3.2%), Storbritannien (-3.1%) och Frankrike (-2.9%).”

Skuldkriser kan inte lösas med nya skulder

Här påpekade hedgestock.eu att det bara finns två alternativ till att lösa problemet med att vissa länder (både privat och offentlig sektor) har för stora lån:

  1. Överskottsländerna slutar spara och börjar låna (det vill säga att lösa skuldkrisen med nya skulder).
  2. Massbankrutt och skuldavskrivningar (Grekland har redan börjat så smått).

Den gode Wolodarski är för försiktig i sitt inlägg, han skriver “Alla kan inte spara på en och samma gång utan att inkomsterna faller”.  Förbehållet behövs inte, alla kan inte spara på en och samma gång, punkt.

Norra Europa har gjort tillräckligt för södra

Peter Wolodarski skriver “Men i huvudsak har det handlat om att rädda långivarna i Tyskland och Frankrike, det vill säga banker som under de goda åren matade de sydliga eurogrannarna med billiga krediter.”

Groda.eu skrev “Spanska och Italienska skattebetalare skall betala för de huvudlösa investeringar som finansierats av tyska banker och pensionsfonder. “

Att låna är att ta ansvar

Groda.eu har letat efter en ursäkt att länka till en utmärkt artikel av Martin Wolf där han pedagogiskt förklarar varför lösningen på för mycket lånande är att låna pengar (Getting out of debt by adding debt). Nyckelmeningen är “Let us start with an obvious and crucial fact: at the world level, net debt is zero. ” Detta innebär att om någon skall kunna betala av skulder måste någon annan spara mindre eller låna mer. Detta är inte en åsikt utan ett faktum.

Den privata sektorn i Sverige som helhet har länge sparat stora mängder pengar (se figur, positiva siffror är sparande, data från Eurostat). För att detta skall kunna funka måste antingen staten eller resten av världen låna. Delar av världen har dock blivit överbelånad. Det finns bara två alternativ:

  1. Överskottsländerna slutar spara och börjar låna.
  2. Massbankrutt och skuldavskrivningar (Grekland har redan börjat så smått).

Om man anser att alternativ 1 är att föredra (vilket hedgestock.eu gör) så innebär det för Sveriges del att företag och privatpersoner måste spara mindre och låna mer. Lånanade måste alltså premieras och sparande bestraffas. SvD har nyligen skrivit en artikel där dom (utan att förklara varför) anser att motsatsen borde ske

En eventuell amorteringslag kan vara ett bra instrument i en större ansträngning att premiera sparande över belåning

Groda.eu undrar om dom har tänkt igenom det hela, om svenska hushåll skall spara mer, vem skall då spara mindre eller låna mer? Staten? USA? Företagen?

Google sökningar som lett till hedgestock.eu

Med Google webmaster tools går det att se vilka Google sökningar som har lett till att hedgestock.eu dykt upp i träfflistan. Groda.eu listar nedan dom söktermer som lett till flest visningar (genomsnittlig plats i träfflistan inom parantes).

Sköter finanser (2): Detta leder till ett inlägg där hedgestock.eu påpekar att Spanska staten hade överskott i statsbudgeten åren innan krisen och Tyskland underskott. Groda.eu är lite tveksam om det verkligen var det folk var ute efter när dom sökte.

Förmögenhetsskatt 2012 (8.4): Även detta leder till ett ekonominlägg där hedgestock.eu undrar hur regeringen har tänkt sig få folk att sluta spara, detta var antagligen inte heller vad folk var ute efter.

Besynnerlig (9.2): Kanske det mest besynnerliga resultatet. Groda.eu har visserligen använt ordet i ett inlägg om vindkraft men det måste ju finnas tiotusentals sidor som använder ordet. Dom som söker vill antagligen veta om ordet stavas med ett eller två n.

Barnvisor youtube (9.9): Det första relevanta resultatet, hedgestock.eu har faktiskt ett inlägg om Spanska barnvisor på Youtube så här har folk fått vad dom letat efter.

Excesser (11): Rimligen också stavningssökare som inte alls är ute efter hedgestock.eu’s ekonomiinlägg.

Svensk groda, grodor i sverige, svenska grodor (långt ner i träfflistan): Här får hedgestock.eu ta på sig ansvaret. Regel nummer ett om man vill få besökare som är ute efter ens innhåll är  ju att både sidans namn och domännamnet skall vara beskrivande. En ekonomiblogg skall alltså heta ekonomibloggen och ha domännamnet ekonomibloggen.se.

Det ser inte bättre ut än att de flesta som kommer till hedgestock.eu via Google sökningar egentligen var ute efter något annat. Groda.eu och Google får dela på ansvaret för den dåliga matchningen.

Invandringsstatistik

Ofta påstår folk att vi har en väldigt stor andel invandrare i Sverige, stämmer det? Det beror naturligtvis lite på vad man menar, men om man menar utrikes födda så finns det siffror från Eurostat från 2011. Groda.eu har gjort en liten figur över andelen utrikes födda som procent av befolkningen:

  • Sverige, med 14.7% utrikes födda, ligger mycket riktigt en bra bit över snittet i EU på 9.7%.
  • Sverige är dock inte extremt, Spanien, Belgien, Lettland, Österrike och Estland har ungefär samma andel utrikes födda, Cypern och Schweiz betydligt större andel.
  • Intressant är att Storbritannien, som brukar betraktas som ett invandarland, har en lägre andel utrikes födda än Tyskland, Spanien, Sverige och en hel drös andra länder.
  • Groda.eu har roat sig med att jämföra med USA (U.S. Census Bureau 2010) som har 13% utrikes födda, fler än EU genomsnittet men färre än Sverige och Spanien. Skall man jämföra med USA är det dock kanske mera rättvist att jämföra med siffrorna för födda utanför EU. Då blir andelen för Sverige 9.6%, Österrike 9.2% och Spanien 9.1%.
  • För motståndare till invandring ger figuren ett tydligt tips om hur man undviker invandring, det gäller att vara fattig. I toppen finns mest rika länder (Schweiz, Österrike, Belgien, Sverige), i botten fattiga (Bulgarien, Polen). Estland och Lettland bryter mot mönstret men där är det fråga om ryssar som flyttade inom Sovjetunionen när det begav sig.