Dagens eurokris citat

Groda.eu har lite svårt att släppa den här krisen, ni får ha överseende. I alla fall, ett utmärkt underhållande eurokris citat står Lars Wohlin för. Han skriver “Starka ekonomier med förmåga att sköta finanserna kan inte integrereas med svaga ekonomier“.

Vilka är då dessa starka och svaga ekonomier? Tja, om man tar till exempel genomsnittligt överskott / underskott i de offentliga finanserna från eurons införande till starten på den nuvarande krisen, 2000-2007; så får man följande:

Ekonomier med förmåga att sköta finanserna: Irland (genomsnittligt överskott 1.5% av BNP) och Spanien (genomsnittligt överskott 0.5% av BNP).

Ekonomier som inte har förmåga att sköta finanserna: Tyskland (genomsnittligt underskott 2.3% av BNP) och Frankrike (genomsnittligt underskott 2.7% av BNP).

Alla data från Eurostat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *