Peter Wolodarski fan club

Groda.eu har på sistone blivit en del av The Peter Wolodarski Fan Club (näe, länken funkar inte, rörelsen är ännu så länge i sin linda). Orsaken till detta är att han envist skriver artiklar där han påpekar det vansinniga i EU’s nuvarande krishanterings strategi. Senast med det leder till politisk extremism vinklingen “Förrädiska bilder av krisens orsaker och lösningar“. Groda.eu applåderar och försöker med ett pedagogiskt sex punkts resonemang förklara för eventuella tvivlare varför han har rätt.

  1. En del länder (privat plus offentlig sektor) i eurozonen har lånat för mycket.
  2. Dessa länder håller nu på att försöka betala tillbaka lånen eller i alla fall låna mindre.
  3. Skall någon låna mindre måste per defintion någon annan spara mindre.
  4. Världen utanför EU är inte tillräckligt stor för att absorbera enorma mängder sparande från EU.
  5. Följdaktligen måste de länder som sparar (återigen privat plus offentlig sektor) i EU spara mindre eller allra helst börja låna.
  6. Dessa länder är Tyskland, Nederländerna, Sverige, Danmark och Österrike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *