EU på väg att nå sitt mål om förnybar energi

EU har som mål att 20% av den totala energikonsumtionen skall komma från förnybara källor år 2020. Verkar det rimligt? Jodå, de senaste siffrorna från Eurostat (pdf) visar att andelen ökade från 9.0% 2006 till 12.4% 2010, extrapolerar man det 10 år framåt så hamnar man på 21%.

Bryter man ned det hela per land (se figur) så var de länder med högst andel förnybar energi 2010; Sverige, Lettland, Finland och Österrike. Om bara utlänningarna hade vett att bosätta sig i glest befolkade länder med mycket floder och stora skogar så skulle EU redan ha mått målet med råge.

One thought on “EU på väg att nå sitt mål om förnybar energi

  1. Pingback: Sol- och vindel « grontteknisktnatverk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *