Monthly Archives: June 2012

Dagens eurokris citat

Groda.eu har lite svårt att släppa den här krisen, ni får ha överseende. I alla fall, ett utmärkt underhållande eurokris citat står Lars Wohlin för. Han skriver “Starka ekonomier med förmåga att sköta finanserna kan inte integrereas med svaga ekonomier“.

Vilka är då dessa starka och svaga ekonomier? Tja, om man tar till exempel genomsnittligt överskott / underskott i de offentliga finanserna från eurons införande till starten på den nuvarande krisen, 2000-2007; så får man följande:

Ekonomier med förmåga att sköta finanserna: Irland (genomsnittligt överskott 1.5% av BNP) och Spanien (genomsnittligt överskott 0.5% av BNP).

Ekonomier som inte har förmåga att sköta finanserna: Tyskland (genomsnittligt underskott 2.3% av BNP) och Frankrike (genomsnittligt underskott 2.7% av BNP).

Alla data från Eurostat.

Kronenbourg

Gör som hedgestock.eu, köp en Kronenbourg. Varför, undrar ni kanske, kära läsare. Jo, varför tror ni att de länder som envist avvisat alla försök att lösa den ekonomiska krisen i eurozonen till slut beslutat sig för att ändra kurs? Det kan ju förstås bero på att dom insåg att om hela eurozonen kollapsar så drabbas även Tyskland. Men svaret kan också vara François Hollande.

Peter Wolodarski fan club

Groda.eu har på sistone blivit en del av The Peter Wolodarski Fan Club (näe, länken funkar inte, rörelsen är ännu så länge i sin linda). Orsaken till detta är att han envist skriver artiklar där han påpekar det vansinniga i EU’s nuvarande krishanterings strategi. Senast med det leder till politisk extremism vinklingen “Förrädiska bilder av krisens orsaker och lösningar“. Groda.eu applåderar och försöker med ett pedagogiskt sex punkts resonemang förklara för eventuella tvivlare varför han har rätt.

 1. En del länder (privat plus offentlig sektor) i eurozonen har lånat för mycket.
 2. Dessa länder håller nu på att försöka betala tillbaka lånen eller i alla fall låna mindre.
 3. Skall någon låna mindre måste per defintion någon annan spara mindre.
 4. Världen utanför EU är inte tillräckligt stor för att absorbera enorma mängder sparande från EU.
 5. Följdaktligen måste de länder som sparar (återigen privat plus offentlig sektor) i EU spara mindre eller allra helst börja låna.
 6. Dessa länder är Tyskland, Nederländerna, Sverige, Danmark och Österrike.

EU på väg att nå sitt mål om förnybar energi

EU har som mål att 20% av den totala energikonsumtionen skall komma från förnybara källor år 2020. Verkar det rimligt? Jodå, de senaste siffrorna från Eurostat (pdf) visar att andelen ökade från 9.0% 2006 till 12.4% 2010, extrapolerar man det 10 år framåt så hamnar man på 21%.

Bryter man ned det hela per land (se figur) så var de länder med högst andel förnybar energi 2010; Sverige, Lettland, Finland och Österrike. Om bara utlänningarna hade vett att bosätta sig i glest befolkade länder med mycket floder och stora skogar så skulle EU redan ha mått målet med råge.

Vilka har sökt nya toppdomäner?

Groda.eu tar en titt på vilka som ansökt om nya toppdomäner (.stockholm eller .volvo istället för .se eller .com). Totalt har det inkommit 1930 insökningar, några som sökt många namn är:

 • 307 ansökningar: Donuts Inc. Ett företag som siktar på att sälja namn, har ansökt om bland annat .family, .dog, .plumbing.
 • 101 ansökningar: Charleston Road Registry Inc som Google av någon anledning kallat sig. Förutom .google, .android, .gmail och så vidare har dom även ansökt om många generiska termer,  bland annat .music, .shop, .lol.
 • 76 ansökningar: Amazon. Har ansökt om .amazon och .kindle men även .free, .smile, .music
 • 70 ansökningar: Top Level Domain Holdings Limited, ett till företag som skall sälja namn, bland annat .abogado, .fashion, .wedding
 • 54 ansökningar: Uniregistry, Corp, ännu ett företag som skall sälja, bland annat .sexy, .hiphop, .christmas.

Några internetföretag som inte satsat lika hårt är Verisign (som sköter .com) med 12 ansökningar, Microsoft med 11 ansökningar och Apple som endast ansökt om .apple. Mest skeptiska är dock Facebook och Twitter, dom har inte ens ansökt om sina egna namn.