Monthly Archives: May 2012

Nya toppdomäner del fyra

Groda.eu har tidigare berättat att det snart kommer att lanseras 2000 nya toppdomäner (.horse, .stenbeck eller .skåne istället för .se eller .com). Det har varit en hel del strul med lanseringen. Organisationen som sköter det hela, ICANN, tog emot 350 miljoner dollar i ansökningsavgifter och stängde sedan ansökningsprocessen på grund av tekniska problem.

Nu har dom i alla fall satt ett nytt datum för när vi skall få veta vilka toppdomäner som någon ansökt om; 13 Juni får vi veta. Om dom nu inte strular till det igen.

Reinfeldt för förmögenhetsskatt?

Fredrik Reinfeldt har uttalat sig om att “Europa måste sluta låna“. Det är ett intressant yttrande av flera skäl. För det första för att det är fel; Europa lånar inte, Europa sparar. Enligt IMF World Economic Outlook i April så hade EU ett överskott i bytesbalansen på 17 miljarder dollar 2011, vilket förväntas växa till 51 miljarder dollar 2012.

Nåja, han menade inte Europa som helhet, han menade Europas stater, som för närvarande lånar stora summor. Men om staterna skall låna mindre måste någon annan spara mindre. Vilka har då Fredrik Renfeldt tänkt sig skall sluta spara? Av artikeln verkar det som om han tycker att Europa borde öka sin bytesbalans gentemot resten av världen, resten av världen skall alltså låna mer. Detta sker dock redan (det ovannämnda överskottet) och rimligen vet Fredrik Reinfeldt att världen helt enkelt inte är stor nog för att kunna absorbera så mycket snabbare växande överskott i EU.

Om resten av världen bara kan låna lite mer och Europas stater skall låna mindre så finns det bara den privata sektorn i EU kvar. Den privata sektorn i EU måste alltså sluta spara. Men det är bara möjligt i överskottsländerna, främst Tyskland, Holland, Sverige och Danmark. Hur har då Fredrik Reinfeldt tänkt sig att den privata sektorn i dessa länder skall fås att spara mindre? Förmögenhetsskatt? Arvsskatt? Sju timmars arbetsdag? Ökad inflation? Groda.eu vet inte vad som skulle vara det bästa sättet, men frågan är om Fredrik Reinfeldt har några ideer.

Dags att sluta dalta med Tyskland

Peter Wolodarski har skrivit en klok artikel i DN där han bland annat skriver: “Det paradoxala i talet om en europeisk skuldkris är att Europa som helhet inte har något större problem. Obalanserna är en intern historia“. Groda.eu applåderar, det är dags för Europa att sluta dalta med Tyskland, Sverige och Holland.

Ett exempel på daltandet är de nya reglerna för ekonomiska obalanser “macroeconomic imbalance indicators” (det är lite oklart om det är detta som kallas europakten i Svensk media men hedgestock.eu tror det). Ett av kriterierna är att tre års medelvärdet av ett lands bytesbalans inte får överskrida 6% av BNP och inte understiga 4%, reglerna är alltså striktare för underskott än för överskott. Data för 2011 (Eurostat) för länder som inte klarar / är nära att inte klara kraven i figuren till vänster, några observationer:

  • Sverige klarar inte kraven, det är kanske därför som Fredrik Reinfeldt är så noga med att påpeka att de nya reglerna inte gäller Sverige även om vi skriver på.
  • Tyskland klarar kraven med nöd och näppe. Man kan nästan misstänka att den övre gränsen medvetet är satt så att Tyskland skall klara den. Hade reglerna varit symmetriska (till exempel +4%/- 4% av BNP istället för +6%/-4% så hade Tyskland inte klarat kraven.
  • Att reglerna är osymmetriska innebär att EU tycker det är önskvärt att europeiska stater, företag eller privatpersoner köper på sig stora mängder Amerikanska statsobligationer. Det innebär också att EU önskar driva överskottspolitik a la Kina, hedgestock.eu undrar vad USA kommer att tycka om detta.

Radiotjänstmaffian

Vän av ordning undrar kanske varför hedgestock.eu länkar till hemligamorsan. Det ligger ingen djupare tanke bakom detta annat än att det är flott med lite länkar och hon brukar skriva roliga och intelligenta inlägg (inte så mycket på sistone dock). Nu har hon i alla fall skrivet ett inlägg där hon klagar på SVT. Detta föranleder hedgestock.eu till att dela med sig av en historia om radiotjänst.

Groda.eu arbetar på ett företag med runt 50 anställda och kontor i fyra länder. Vi har ett videokonferens system. Ingen på vårat kontor vet egentligen hur systemet funkar, annat än att om man trycker ‘call’ eller ‘answer’ på fjärrkontrollen så dyker det upp folk från dom andra kontoren i rutan. En dag ringde en person från radiotjänst till kontoret, det var inte jag som svarade, men konversationen gick ungefär såhär:

– Har ni TV på kontoret.
– Nej
– Är du säker på det? Har ni någon bildskärm som kan fungera som TV mottagare?
– Det tror jag inte, vi har ett videokonferens system men jag tror inte det går att få in TV på den.
– Är du helt säker på det? Om det går att få in TV på den så riskerar erat företag polisanmälan och böter.

Så nu betalar vi 1400 kronor om året i beskyddar pengar till SVT trots att vi inte har någon TV.

Stefan Löfven och kärnkraften

Det har varit mycket snack om Stefan Löfvens uttalande “För oss är det inte tal om någon utbyggnad av kärnkraft”. Groda.eu undrar, varför i allsin dar skulle han säga något annat?

Rimliga antaganden är att det tar tio år från beslut till färdig reaktor och att de existerande reaktorerna har en livslängd på 55 år. Under mandatperioden 2014-2018 måste det då tas beslut om att ersätta reaktorer som fyller 55 senast 2028. Till vänster har hedgestock.eu gjort en pedagogisk figur med hur stor procent av svensk kärnkraftseffekt som fyller 55 per år mellan 2027 och 2040 (från World Nuclear Association).

 

Under nästa mandatperiod måste endast beslut tas om att ersätta Oskarshamns ettan, motsvarande 5% av Svensk kärnkraft eller 2% av Svensk elproduktion (PDF). Detta är redan med råge ersatt av vindkraft. Genom att säga nej till ny kärnkraft 2014-2018 möjliggör Stefan Löfven en rödgrön regering 2014 och effekten på svensk elförsörjning är i stort sett försumbar.

Chevron corporation och rikspolisstyrelsen läser hedgestock.eu

Vilka läser hedgestock.eu? För dom flesta besökarna går det inte att se (ComHem eller Telia är inte särskilt informativt). Men hedgestock.eu har haft besökare från följande företag eller organisationer som är stora nog att ha egna nätverk:

Några få privata företag:
svenska handelsbanken
svenskt näringsliv
saab scania aircraft
chevron corporation

Diverse myndigheter och institut:
statens energimyndighet
kammarkollegiet
svenska institutet
rikspolisstyrelsen
swedish meteorological and hydrological institut

Ganska många universitet:
chalmers university network
halmstad university
royal institute of technology
karolinska institutet
umea university
uppsala student network
nordens teknikerinstitut ab nti

Ganska många kommuner och landsting
riksdagen
karlskrona kommun
kungsbacka kommun
orebro kommun
overkalix kommun
bohuslandstinget
stockholms lans landsting

Det är svårt att se något mönster. En oväntat stor del av besökarna med egna nätverk var kommuner. Groda.eu undrar om det verkligen lönar sig för Överkalix kommin att ha ett eget nätverk.