Monthly Archives: April 2012

Besynnerlig vindkraftsartikel i Svd

I en artikel på SvD Brännpunkt (Meningslös satsning på vindkraft) påstår ett antal medlemmar av Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott att den pågående utbyggnaden av vindkraft är meningslös. Deras främsta argument är att “Behovet av fossilfri el i Sverige täcks av befintliga energikällor.”  Detta är visserligen korrekt, hedgestock.eu kan ändå utan att anstränga sig komma på tre skäl till varför vindkraftsutbyggnaden är meningsfull.

 1. Som ersättning för gamla kärnkraftverk. Artikelförfattarna säger det inte, men deras argument förutsätter att Sverige skall ersätta gamla reaktorer med nya.
 2. Som ersättning för fossila bränslen i transportsektorn. Det finns ett antal problem med att ersätta fossila bränslen med etanol. Skall man istället ersätta dem med eldrivna fordon krävs rimligen ny elproduktion.
 3. Som ersättning för fossil el i Baltkum, Polen och Tyskland. Det är irrelevant i vilket land koldioxidutsläpp sker. Om Svensk vindkraftsel exporteras till länder med mycket kolkraftsgenererad el är det naturligtvis positivt för miljön.

Detta innebär inte automatiskt att vindkraftsutbyggnaden är bra. Naturligtvis så måste kostnaden (via elcertifikaten) ställas mot vad pengarna annars kunnat användas till. Men att påstå att utbyggnaden är meningslös är, för att citera Carl Lidbom, trams.

IMF WEO April 2012 del två

Här är nästa del i serien “hedgestock.eu rotar runt i IMF’s databas”. Det pratas ju mycket om hur EU’s och USA’s ekonomiska dominans håller på att brytas. Hur är det egentligen med det?

Groda.eu har jämfört andel av världens BNP för EU (nuvarande 27 länder), USA, BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) samt resten av världen. Allt från IMF’s April 2012 databas och omräknat till dollar (att räkna köpkraftsjusterat säger ju ingenting om ekonomisk vikt). Det blir lite svajigt eftersom dollarkursen går upp och ner, men det går ändå att observera några saker:

 • EU’s plus USA’s andel av världsekonomin har minskat från 57% 1993 till 47% 2011. Så trenden mot en multipolär värld är klar, men att de två blocken fortfarande står för nästan halva världsekonomin visar att utvecklingen inte gått så långt som många tror.
 • BRIC länderna kommer snart att gå om USA, det innebär dock knappast någonting politiskt eftersom det rör sig om fyra länder med helt olika agendor.
 • Världen är stor, de 152 länder som inte är med i någon av grupperna står för 34% av världsekonomin.

Besökare

Bland Djävulsvargar och Landmaneter har numera besökare. Dom kommer dels från artiklar som hedgestock.eu länkade till i DN och SvD och dels från folk som har sökt efter “spanska barnvisor”.

Ni är alla välkomna, känn er som hemma. Besynnerligt nog är många av besökarna Västgötar (nej, hedgestock.eu är inte lokaliserad i Västergötland). Groda.eu har visserligen ingenting emot Västgötar så länge dom sköter sig men det är ändå förvånande. Om någon av mina nya besökare vill kontakta mig så har jag lagt till en email adress, under ‘kontakta mig’ till höger.

Toppdomänen .stockholm

Stockholm har ansökt om toppdomänen .stockholm. Den kommer inte att vara öppen för allmänheten utan kommer att användas för “stadens egna verksamheter, t.ex. förskolor, skola, evenemang, projekt”. Det följer en trend där många av de offentliggjorda ansökningarna om toppdomäner är städer eller regioner.

Fördelen med att endast använda den för stadens egna verksamheter är att besökare till webplatserna kan vara säkra (nåja, någorlunda) på att alla websidor som slutar på .stockholm drivs av Stockholms stad.

Nackdelen är att det blir Stockholms skattebetalare som får stå för hela notan: 1.2 miljoner kronor i asnökningsavgift, dessutom spenderade dom nog minst en miljon på konsulter / advokater för att skriva ansökan. Driftkostnaden kan å andra sidan bli rätt låg, förutom årsavgiften är 170 000 kronor per år. Om staden kunde tänka sig att sälja namn till företag och Stockholmare i allmänhet (clarion.stockholm, stureplan.stockholm, nk.stockholm) så kunde det nog ha finansierat hela kalaset.

Spara och slösa

Idag kom IMF ut med en ny World Economic Outlook. Groda.eu har rotat lite i tabellerna för att få fram lite illustrationer av vilka länder som har överskott respektive underskott (totalt alltså, privat plus offentligt sparande / slösande). Globalt ser det ut så här (bytesbalans i miljarder dollar):

Kineserna och saudierna producerar varor som USA köper. Dom får betalt i skuldbrev, eller så köper dom tillgångar i USA. Varför gör dom så? Tja, blir arbetslösheten hög kan det bli revolt. Dom är följdaktligen nöjda med att exportera arbetslöshet till USA. Om sedan alla tillgångar dom samlar på sig egentligen är värda så mycket är inte så viktigt (en, två, tre triljoner dollar, det kan ju kvitta). Globalt är det USA som protesterar, dom vill också arbeta mer och konsumera mindre, därför vill dom att Kina skall låta sin valuta stärkas.

I EU ser det ut så här:

Tyskarna, holländarna och svenskarna exporterar arbetslöshet till Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. Om man följer det globala mönstret borde alltså Frankrike och Italien sätta press på Tyskland för att komma tillrätta med problemet. Istället är det märkligt nog tvärtom. Inte nog med det, tyskarna och svenskarna har maga att klaga om deras fodringar visar sig vara värda mindre än vad det står på skuldbreven.

 

Detta är naturligtvis fullkomligt bisarrt. Groda.eu tror att det kan ha att göra med en besynnerlig åsikt som är vanlig i Sverige, åsikten att produktion är moraliskt rätt medan konsumtion är moraliskt fel. Man hör ofta om överkonsumtion och konsumtionssamhället (ofta illustrerat med inköp av en platt TV för 3000 kronor som drar en tiondel så mycket ström som en gammal TV). Det är däremot sällan man hör om överproduktion eller produktionssamhället. Groda.eu vill därför uppmana alla läsare att av solidaritetsskäl med resten av världen gå hem tidigt från jobbet och köpa något dyrt importerat.

 

En totalt oansvarig vårbudget

När är det läge för staten att låna pengar och bedriva en expansiv budgetpolitik? Tja, de främsta kriterierna enligt hedgestock.eu borde vara:

 • Överskott i bytesbalansen: Sveriges överskott i bytesbalansen var 5.8% av BNP 2011 och beräknas bli 5.3% av BNP 2012 enligt IMF
 • Hög arbetslöshet: Enligt vårbudgeten “arbetslösheten beräkns stiga från 7,5 procent 2011 till 7,8 procent under 2012 “
 • Låg inflation: För närvarande är inflationen i Sverige 1.5% (scb), alltså lägre än riksbankens mål
 • Låga lånekostnader: Svenska staten kan kan låna pengar i tio år för 1.83% (bloomberg)
 • Låg statsskuld: Enligt IMF var Sveriges brutto statsskuld 36% av BNP 2011

Alla skäl talar alltså för en expansiv vårbudget (utom möjligen att det inte är val förräns 2014). I det läget släpper regeringen en budget med beräknat “Finansiellt sparande -0.3% av BNP”. Detta är naturligtvis totalt oansvarigt.

Ökade offentliga utgifter skulle få ned arbetslösheten och möjliggöra förbättrad välfärd / investeringar i infrastuktur eller forskning / sänkta skatter utan några egentliga nackdelar. Dessutom så skulle det hjälpa till att balansera världsekonomin. För närvarande är vi beroende av andra länders underskott men ett antal länder kommer att behöva minska underskotten de närmsta åren. Detta kräver per definition att ett antal överskottsländer (däribland Sverige) måste minska sina överskott.

Det har antagligen aldrig funnits lika goda skäl för hundra miljarder i ofinansierade utgifter / skattesänkningar. Till och med regeringens språkrör DN tycker att det är lite tunnt: “Alla som sökt bekräftelse på att regeringen är initiativlös och tom på idéer kunde i går finna den i vårbudgeten.