Befolkningstillväxt

Nu när BDoLM ändå laddat ned lite data från världsbanken så är det lika bra att göra en figur till. Ett tema som relaterar till både miljöproblem och ekonomiska problem är befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten de senaste nitton åren för alla jordens länder finns i världsbankens databas (en hel del gissande får man anta, men jag antar att dom är bra på att gissa).

Det är en uppmuntrande figur; världens befolkning växer allt saktare. Inte nog med att denna utveckling är positiv för miljön och för fattigdomsbekämpning, det är bra för freden också. Tittar man på listan över länder vars befolkning vuxit mer än 20% de senaste tio åren hittar man bland annat: Uganda, Yemen, Kongo, Afganistan, Irak, Syrien, Etiopien, Sudan och Pakistan.

Det är också intressant att notera att trenden med minskande befolkningstillväxt inte gäller i EU; här gick befolkningstillväxten genom ett minimum år 1998. Kommer en allt större del av befolkningstillväxten i framtiden att ske i rika länder?  Trenden är ännu tydligare i Sverige; här växer befolkningen redan i nära nog världsgenomsnitts takt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *