Hur mycket fattigare än Sverige är världen?

BDoLM skrev ett inlägg där jag påpekade att det inte är konstigt att Sverige är ett invandringsland med tankte på att stora delar av världen är fattigare än Sverige. Naturliga frågor blir då: Hur mycket fattigare? Ökar eller minskar skillnaderna? Världsbanken har svaren; Figuren visar inkomst per capita som procent av inkomst per capita i Sverige för några länder:

En genomsnittlig världsmedborgare har en inkomst på lite knappt en femtedel av en genomsnittlig svensks inkomst. Skillnaden minskar sakta även om utvecklingen är lite hackig. BDoLM tycker det är särskilt uppmuntrande att det gigantiska inkomst gapet till riktigt fattiga länder som Nigeria och Indien krymper sakta men säkert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *